คุณไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี และแฟนคลับ บริจาคเงิน 2,200,000 บาท

23 มกราคม 2564

 

คุณไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี และแฟนคลับ บริจาคเงิน 2,200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564