คุณโมรา โมรินทร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท

10 กุมภาพันธ์ 2564

 

คุณโมรา โมรินทร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564