คุณจุฑาพิศ ยิ้มกิจบริหาร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

12 มีนาคม 2564

 

คุณจุฑาพิศ ยิ้มกิจบริหาร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564