คุณสุดสายใจ มณีขาว บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

17 มีนาคม 2564

 

คุณสุดสายใจ มณีขาว บริจาคเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บ้านของผู้บริจาค เขตบางกะปิ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564