บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 1,500,000 บาท

29 มีนาคม 2564

 

คุณแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและรองประธานบริหาร บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 1,500,000 บาท  สมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โครงการระดมทุนกายวิภาคฯ รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564