มูลนิธิ พล.อ.อ.สมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ บริจาคเงิน 300,000 บาท

29 มีนาคม 2564

 

มูลนิธิ พล.อ.อ.สมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ โดย คุณสมศักดิ์ ระหงษ์ บริจาคเงิน 300,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บ้านผู้บริจาค เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564