บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด บริจาคเงิน 5,000,000 บาท

12 เมษายน 2564

 

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด บริจาคเงิน 5,000,000 บาท  ทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ  สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564