บริษัท สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จำกัด และบริษัท เอกา โกลบอล จำกัด โดยคุณประเวศ นันทิรุจ บริจาคเงิน 1,500,000 บา

27 เมษายน 2564

 

บริษัท สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จำกัด และบริษัท เอกา โกลบอล จำกัด โดยคุณประเวศ นันทิรุจ บริจาคเงิน 1,500,000 บาท  ทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ - จัดซื้อเครื่องมือแพทย์  รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564