บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 10,000,000 บาท

7 พฤษภาคม 2564

 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทน คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริจาคเงิน 10,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รับมอบโดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564