บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด บริจาคเงิน 50,000 บาท

18 พฤษภาคม 2564

 

บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย ผศ.นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564