ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงษ์พานิช บริจาคเงิน 600,000 บาท

18 พฤษภาคม 2564

 

ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงษ์พานิช บริจาคเงิน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ สู้ภัยโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564