กลุ่มบริษัท ไทยยูรีเทน จำกัด บริจาคเงิน 3,300,000 บาท

9 มิถุนายน 2564

 

กลุ่มบริษัท ไทยยูรีเทน จำกัด โดย คุณนิพนธ์-คุณทิพวรรณ อัศวปัญญาวงศ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 3,300,000 บาท  สบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564