คุณสุภาณี ทับทิมงาม บริจาคเงิน 200,000 บาท

10 มิถุนายน 2564

 

คุณสุภาณี ทับทิมงาม บริจาคเงิน 200,000 บาท  สบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี ฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564