คุณธนพงศ์ ฟูตระกูล บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

10 มิถุนายน 2564

 

คุณธนพงศ์ ฟูตระกูล บริจาคเงิน 1,000,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสวนหัวใจ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บ้านผู้บริจาค เขตคลองสามวา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564