คุณประชุม-คุณสกลศรี มาลีนนท์ โดย คุณปริศนา กล่ำพินิจ บริจาคเงิน 3,200,000 บาท

10 มิถุนายน 2564

 

คุณประชุม-คุณสกลศรี มาลีนนท์ โดย คุณปริศนา กล่ำพินิจ บริจาคเงิน 3,200,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ สู้ภัยโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564