บริษัท เบเยอร์ จำกัด โดย  คุณประเสริฐ ชัยยศบูรณะ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

24 สิงหาคม 2564

 

บริษัท เบเยอร์ จำกัด โดย  คุณประเสริฐ ชัยยศบูรณะ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564