คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินบริจาค 10,000,000 บาท

16 กรกฎาคม 2564

 
คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินบริจาค 10,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยความดันบวกและความดันลบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบโดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564