กลุ่มบริษัท โกรเวล โดย คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล บริจาคเงิน 1,117,399 บาท

2 สิงหาคม 2564

 
กลุ่มบริษัท โกรเวล โดย คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล บริจาคเงิน 1,117,399 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ บ้านผู้บริจาค จ.สมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564