บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย คุณชโลธร ธีรพรณรงค์ บริจาคเงิน 450,000 บาท

2 สิงหาคม 2564

 

บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย คุณชโลธร ธีรพรณรงค์ บริจาคเงิน 450,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี ฯ  ณ บ้านผู้บริจาค เขตประเวศ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564