บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด บริจาคเงิน 50,000 บาท

19 สิงหาคม 2564

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โดย คุณอธิตานันท์ อัศวพงษ์โสภณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร บริจาคเงิน 50,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564