คณะผู้บริหาร บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินซื้อรถพยาบาล จำนวนเงิน  2,500,000 บาท

25 สิงหาคม 2564

 

คณะผู้บริหาร บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอภิเศรษฐ  ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน)  บริจาคเงินซื้อรถพยาบาล จำนวนเงิน  2,500,000 บาท รับมอบโดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564