คุณวรสุรณ แสงแก้ว บริจาคเงิน 555,555 บาท

27 สิงหาคม 2564

 

คุณวรสุรณ แสงแก้ว บริจาคเงิน 555,555 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจฯ รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องรับรองมูลนิธิชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564