คุณสารัช-คุณสิริลักษณ์ สิทธิมงคล บริจาคเงิน 200,000 บาท

21 ธันวาคม 2564

 

คุณสารัช-คุณสิริลักษณ์ สิทธิมงคล บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดี ฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564