คุณเฟี้ยม สังข์ทอง และครอบครัว บริจาคเงิน 1,200,000 บาท

20 เมษายน 2565

 

คุณเฟี้ยม สังข์ทอง และครอบครัว บริจาคเงิน 1,200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บ้านผู้บริจาค จ.สมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565