คุณสวัสดิ์ มอฮามัด บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

22 เมษายน 2565

 

คุณสวัสดิ์ มอฮามัด บริจาคเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทุนโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด หู คอ จมูก และ ทุนศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม ตกแต่งเสริมสร้าง เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง พิการแต่กำเนิด ประสบอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อรุนแรง รับมอบโดย ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565