คุณสิริพร มหธราดล บริจาค 200,000 บาท

18 พฤษภาคม 2565

คุณสิริพร มหธราดล บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ฯ โครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย  รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม