คุณมงคล ทรัพย์อนันต์กุล ผู้บริหารจากร้านอาหารกั้งบ้านเพ มอบเงินบริจาคจากกิจกรรมระดมทุนโครงการจานอิ่มใจ จำนวน 20,000 บาท

27 กรกฎาคม 2565

 

คุณมงคล ทรัพย์อนันต์กุล ผู้บริหารจากร้านอาหารกั้งบ้านเพ มอบเงินบริจาคจากกิจกรรมระดมทุนโครงการจานอิ่มใจ จำนวน 20,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี คุณมาสฉวี วัฒนไชย หัวหน้าสื่อสารองค์กร มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ

 

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม