ดร.นิกร หงษ์ศรีสุข  บริจาค 3,000,000 บาท

26 กรกฎาคม 2565

ดร.นิกร หงษ์ศรีสุข  บริจาคเงิน 3,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เขตราชเทวี วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม