คุณมัลลิกา สาระมาศ บริจาค 100,000 บาท

9 กันยายน 2565

คุณมัลลิกา สาระมาศ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี ฯ  ณ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่นซัพพลายส์ จำกัด เขตบางแค วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม