มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

คุณสุรพงศ์ เอกปัญญาสกุล-คุณสมใจ หงษ์ทรงเกียรติ บริจาค 400,000 บาท

30 ธันวาคม 2565

คุณสุรพงศ์ เอกปัญญาสกุล-คุณสมใจ หงษ์ทรงเกียรติ บริจาคเงิน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม