มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

มูลนิธิ พล.อ.อ.สมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ บริจาค 200,000 บาท

14 กุมภาพันธ์ 2566

มูลนิธิ พล.อ.อ.สมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ โดย คุณสมศักดิ์ ระหงษ์ บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม