มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

คุณซานเป่า หลี่ บริจาค 1,010,000 บาท

13 กุมภาพันธ์ 2566

คุณซานเป่า หลี่ บริจาคเงิน 1,010,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย รศ. นพ.ประกาศิต  จิรัปปภากรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม