มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

คุณนฤมล เทิดกตัญญูพงศ์ บริจาค 100,000 บาท

23 มีนาคม 2566

 

คุณนฤมล เทิดกตัญญูพงศ์ บริจาค 100,000 บาท เนื่องในวันเกิด สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ  อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

 

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม