มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2566

10 พฤษภาคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินกิจการ กิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี 2566 โดยมีผู้แทนคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมการประชุม พร้อมฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ และนางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ  ฯลฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 9  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

 

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม