มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

กองทุน Index เพื่อช่วยเหลือสังคม บริจาค 3,545,605.76 บาท

24 กรกฎาคม 2566

 

กองทุน Index เพื่อช่วยเหลือสังคม โดย ดร.พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ - คุณขันทอง อุดมมหันติสุข และ คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ บริจาค 3,545,605.76 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566

 

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม