มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

บริษัท แซ็ปเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบโดย คุณธนชัย แสนใจธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท บริจาคเงิน 100,000 บาท

12 กันยายน 2566

 

บริษัท แซ็ปเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบโดย คุณธนชัย แสนใจธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

 

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม