มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

คุณวราลี สง่าอารีย์กูล และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท

26 มกราคม 2567

 

คุณวราลี สง่าอารีย์กูล และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

 

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม