มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

คุณวชิราพร พัวประดิษฐ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

31 มกราคม 2567

 

คุณวชิราพร พัวประดิษฐ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท จากเงินช่วยงานในพิธีสวดพระอภิธรรม ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี  รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

 

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม