มูลนิธิรามาธิบดี | ข่าวสาร

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

21 พฤษภาคม 2567

 
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ "ทุนการศึกษารามาธิบดี" จำนวน 15 ทุน ทุนละ 60,000 บาท / คน / ปี (รวมเป็นจำนวนเงินสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 900,000 บาท ต่อปีการศึกษา) ต่อเนื่องตลอด 4 ปี
 
ทั้งนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาที่มอบให้นั้น จะสามารถสานต่อให้นักศึกษาได้เล่าเรียนได้อย่างเต็มความสามารถ โดยปราศจากความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และเมื่อจบการศึกษา จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย รวมทั้งสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 
 

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม