มูลนิธิร่วมทางฝัน มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ คันที่ 2 ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

4 มิถุนายน 2562

 

มูลนิธิร่วมทางฝัน โดยบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ

พร้อมคณะผู้บริหาร มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ คันที่ 2 ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี