คุณวันชัย คชารักษ์ และครอบครัว บริจาค 100,000 บาท

3 กันยายน 2562

คุณวันชัย คชารักษ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 100,000 บาท เนื่องในวันเกิด สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562