ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโตโยต้าสำโรง บริจาค 50,000 บาท

28 ตุลาคม 2562

ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโตโยต้าสำโรง บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบโดย อาจารย์นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ด้านการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย

ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562