คุณจินตนา วิสนุวิมล และครอบครัว บริจาค 500,000 บาท

28 ตุลาคม 2562

คุณจินตนา วิสนุวิมล และครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี ณ ซอยสุขุมวิท 56 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562