คุณจุฑาพิศ ยิ้มกิจบริหาร บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

11 พฤศจิกายน 2562

 

คุณจุฑาพิศ ยิ้มกิจบริหาร บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562