ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกรายแรกของประเทศไทย

 

เมื่ออายุครบ 1 เดือน มาหาหมอรักษาท่อน้ำดี หลังการผ่าตัดพบว่าตับแข็ง หมอรามาฯ

กำลังศึกษาเรื่องการปลูกถ่ายตับจากพ่อหรือแม่ให้ลูกอยู่ อตินุช อติกนิษฐ์ ในวัยเกือบ 2 ขวบ

จึงเป็นผู้ป่วยรายแรกที่ปลูกถ่ายตับจากแม่ซึ่งเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตเป็นรายแรกของรพ.รามาธิบดีและประเทศไทย

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดี

 

หนึ่งในพันธกิจสำคัญของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะโรงเรียนแพทย์

คือการศึกษาค้นคว้าวิธีการรักษาใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยโรคต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคซับซ้อนที่จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยราคาสูง

 

ทุกท่านที่ร่วมบริจาคกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ คือ “ผู้ให้คนสำคัญ” ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย

และวางรากฐานสาธารณสุขให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ขอขอบพระคุณจากหัวใจ

#คำว่าให้ไม่สิ้นสุด