"หัวใจแม่"

 

ขอขอบคุณภาพและเรื่องจากนิตยสารแพรว ฉบับสิงหาคม 2563