ของที่ระลึกการกุศล

เพราะคุณคือหนึ่งพลังใจสำคัญ ที่ส่งต่อความหวังได้ไม่รู้จบ ร่วมค้นพบความหมายของ
“การให้” ผ่านเสียงจากหัวใจของผู้รับที่กลับมามีชีวิตใหม่