โหลดข้อมูล
มูลนิธิรามาธิบดีฯ > หน้าหลัก


ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินบริจาค 2,000,000 บาท
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินบริจาค 2,000,000 บาท โดยทีมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสมทบทุนโครงการการจัดสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้