โหลดข้อมูล
มูลนิธิรามาธิบดีฯ > หน้าหลัก


HIP DRAWING
จากความสําเร็จในปีที่ผ่านๆ มา ของโครงการ Hip Drawing ในปีนี้ Greyhound Caf? ที่ได้ทําการเชิญศิลปินที่กําลัง ได้รับความสนใจ 12 ท่าน มาร่วมวาดภาพ Portrait ให้แก่ลูกค้า ซึ่ง จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 30 สิงหาคม 2558 ที่ Greyhound Caf? และ Another Hound Caf? รวม 12 สาขา โดยรายได้จากการวาดภาพมอบให้ มลูนิธิรามาธบดีฯ สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์