โหลดข้อมูล
มูลนิธิรามาธิบดีฯ > หน้าหลัก


โครงการ ทุกพื้นที่มีการให้...ไม่สิ้นสุด ครั้งที่2
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญร่วมประมูลต้นโกงกาง 10 ต้น 10 ดีไซน์ ขนาด 30 ซม. กับโครงการ ทุกพื้นที่ที่มีการให้...ไม่สิ้นสุด ครั้งที่2 รายได้ทั้งหมดสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันนี้- 15 ธันวาคม 2558 (ปิดประมูล เวลา 24.00 น.)

บริษัท สามารถคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 4,000,000 บาท
คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และทีมผู้บริหาร บริษัท สามารถคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
มอบเงินจำนวน  4,000,000 บาท  
สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
ณ บริษัท สามารถคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ผู้รับมอบได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น  รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และรองผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริการ   และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์   รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
และผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์