คุณรวิพล กฤษฎาพงษ์ บริจาคเงิน 500,000 บาท

3 สิงหาคม 2564

 

คุณรวิพล กฤษฎาพงษ์ บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี ฯ  ณ บริษัท เมดไลน์ จำกัด เขตลาดกระบัง เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564