นพ.พิเชษฐา สิรธรรมธร บริจาค 10,000,000 บาท

28 ตุลาคม 2562

นพ.พิเชษฐา สิรธรรมธร บริจาคเงิน 10,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562